top of page
kamuflerad kanon under fortsättningskriget i Östkarelen.jpg
Årets utställning har temat 
Krigets spår i Kovjoki

Vi kommer att belysa hur det kunde se ut att vara barn under krigstider i Kovjoki och hur järnvägen spelade en viktig roll för transport av bl.a militärer, förnödenheter och krigsfångar. 

Utställningen har öppning 7.7 2024 samtidigt som vi har säsongens första ånglokskörning! 

bottom of page