top of page

Om Oss

En Freestyle från tidigt 80-tal och några glansbilder från 1977 var bland de äldsta museala föremål vi ägde, när vi rakryggade tog oss an uppgiften att blåsa nytt liv i Kovjoki Hembygdsförening. Vi är således inga experter inom området och vet egentligen inte vad vi håller på med, men otroligt kul DET har vi!! Det framkommer tydligt på bilderna.

(ps. Självironi har en stark och påtaglig roll i vår verksamhet)

Om ni vill veta mera om vilka föremål vi har i vårt hembygdsmuseum, så ta en titt i vårt katalogsystem!
IMG_20200725_202824.jpg

Styrelsen

Gunilla Sandvik ordf.

Markus Sjöholm vice.

Tommy Viklund sekr.

Tanja Björklund

Robert Granbäck

Carl-Evert Pott supl.

Marina Ek-Bäck supl.

bottom of page